Group Fundamentals

København - Weekendhold - Opstart lørdag d. 27. juni

Uddannelsesdatoerne er: 

  • Lørdag d. 27. juni kl. 09.00-16.00
  • Søndag d. 28. juni kl. 09.00-16.00
Uddannelseslokation:
Urban Gym, Nordre Fasanvej 218 3. sal, 2200 København N

Aarhus - Weekendhold - Opstart lørdag d. 27. juni

Uddannelsesdatoerne er: 

  • Lørdag d. 27. juni kl. 09.00-16.00
  • Søndag d. 28. juni kl. 09.00-16.00
Uddannelseslokation:
Urban Gym, Jens Baggesens Vej 84, 8200 Aarhus N

Aarhus - Weekendhold - Opstart lørdag d. 15. august

Uddannelsesdatoerne er: 

  • Lørdag d. 15. august kl. 09.00-16.00
  • Søndag d. 16. august kl. 09.00-16.00
Uddannelseslokation:
Urban Gym, Jens Baggesens Vej 84, 8200 Aarhus N

København - Weekendhold - Opstart lørdag d. 22. august

Uddannelsesdatoerne er: 

  • Lørdag d. 22. august kl. 09.00-16.00
  • Søndag d. 23. august kl. 09.00-16.00
Uddannelseslokation:
Urban Gym, Nordre Fasanvej 218 3. sal, 2200 København N

 

Generelt om uddannelsen

Group Fundamentals er første skridt på rejsen for alle nye holdinstruktører. På denne uddannelse er der fokus på de basale værktøjer, som alle instruktører skal have indsigt i, uanset hvilken holdtype de ønsker at undervise på. På uddannelsen lærer du blandt andet om grundlæggende træningslære, musikforståelse, instruktionsvirkemidler, anatomi og fysiologi samt meget mere. 

Undervisningen 

På denne uddannelse er der fokus på at få styr på den grundlæggende teori. Undervisningen foregår som tavleundervisning med en kombination af teoretiske oplæg og praktiske øvelser. 

Adgangskrav

1) Undervisningen foregår på dansk og det er derfor en forudsætning for deltagelse, at du taler og forstår dansk.

2) Ved uddannelsesstart skal du være fyldt 18 år.
 

Fravær

Ved et maksimalt samlet fravær på mere end 2 timer mistes retten til at gå til eksamen uanset årsag. Har du mistet retten til at gå til eksamen grundet et for højt fravær, er det kun muligt at blive berettiget til en ny eksamen, ved på ny at tilmelde sig, betale og gennemføre uddannelsen. 

Eksamen

Eksamen på uddannelsen er teoretisk og baseret på multiple choice spørgsmål. Eksamen afvikles online og kræver derfor adgang til internettet via telefon, tablet, PC eller lignende.  Bestås eksamen ikke inden for tre forsøg og senest 6 måneder efter uddannelsesstart, forudsætter yderligere eksamensforsøg at man tilmelder, betaler og gennemfører uddannelsen på ny. 

Udeblivelse fra en eksamen eller manglende aflevering af en eksamen, betragtes som en dumpet eksamen.

OBS: Fitness World Group Fitness Academy opbevarer ikke en kopi af uddannelsesdiplomer. Vi har derfor ikke mulighed for at udstede et nyt diplom, såfremt originalen bortkommer. Vi anbefaler derfor at du selv opbevarer en kopi af dit uddannelsesdiplom et sikkert sted.

Betaling

Efter tilmelding modtager du en betalingsanvisning. Betalingen skal være modtaget senest 7 dage efter tilmelding, ellers risikerer du at miste din plads på uddannelsen. 

Fortrydelsesret

Ved tilmelding til en uddannelse har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag du betalte for uddannelsen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den førstkommende hverdag. 

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette skriftlig henvendelse til academy@dk.fitnessworld.com. Ved tvivl har du bevisbyrden for, at du har benyttet fortrydelsesretten. 

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret efter uddannelsesstart, har Fitness World ret til at kræve forholdsmæssig betaling for undervisning og udleveret materiale. Dette gør sig gældende, uanset om du møder op til undervisningen eller ej.

Der gøres opmærksom på, at der uanset årsag ikke ydes refundering af betalte beløb ved afmelding senere end 14 dage efter datoen, du betalte for uddannelsen.


Pris & Tilmelding

Vi gør opmærksom på, at en tilmelding kun er gældende til det specifikt tilmeldte hold og at en overflytning fra et hold til et andet, derfor ikke er muligt. 

Medlem af Fitness World kr. 1.496,25 *

* Som medlem i Fitness World får du 25% rabat på uddannelsen.

Ikke medlem af Fitness World kr. 1.995 

Ovenstående priser er inkl. uddannelsesmateriale.

 
Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse via mail til academy@dk.fitnessworld.com