Strong

København - Weekendhold - Opstart lørdag d. 29. august (lukket for tilmelding)

Uddannelsesdatoerne er: 

 • Lørdag d. 29. august kl. 09.00-16.00 
 • Søndag d. 30. august kl. 09.00-16.00
 • Lørdag d. 12. september kl. 09.00-16.00
 • Søndag d. 13. september kl. 09.00-16.00
 • Lørdag d. 26. september kl. 09.00-16.00 (eksamen)
 • Søndag d. 27. september kl. 09.00-16.00 (eksamen)
Uddannelseslokation:
Urban Gym, Nordre Fasanvej 218 6. sal, 2200 København N

Aarhus - Weekendhold - Opstart lørdag d. 7. november

Uddannelsesdatoerne er: 

 • Lørdag d. 7. november kl. 09.00-16.00 
 • Søndag d. 8. november kl. 09.00-16.00
 • Lørdag d. 21. november kl. 09.00-16.00
 • Søndag d. 22. november kl. 09.00-16.00
 • Lørdag d. 5. december kl. 09.00-16.00 (eksamen)
 • Søndag d. 6. december kl. 09.00-16.00 (eksamen)
Uddannelseslokation:
Offentliggøres snarest.

Klik på den enkelte lokation og uddannelse for at få vist datoer.

OBS: Ved uddannelsesstart skal du have gennemført den separate uddannelse Group Fundamentals. Læs mere om Group Fundamentals her


Generelt om uddannelsen

På uddannelsen Strong lærer du bl.a. korrekt udførsel af klassiske styrketræningsøvelser med håndvægte, vægtstænger og kropsvægt. Du lærer hensigtsmæssig timeopbygning samt hvordan du som holdinstruktør bidrager til, at deltagerne på dit hold går fra timen med en god træningsoplevelse. 

I Fitness World kan du efter gennemført uddannelse varetage holdtyperne Stram Op, Body Fit, Strength, Mave Ryg 25, Senior Træning og Stram Op - Babyer Velkomne.

Undervisningen 

Arbejdet som holdinstruktør er et håndværk. Derfor prioriteres praktiske øvelser og kun korte teoretiske oplæg. For at få det største udbytte af undervisningen anbefaler vi derfor, at du er i stand til at deltage aktivt i den praktiske undervisning. 

For at blive den bedst mulige instruktør, kan undervisningdagene ikke stå alene og du skal derfor forvente en anseelig mængde forberedelse, lektielæsning og øvelse af praktisk elementer i mellem undervisningsdagene.

Adgangskrav

1) Forud for uddannelsesstart skal du have gennemført uddannelsen Group Fundamentals. Group Fundamentals er basisuddannelsen, hvor du lærer de grundlæggende værktøjer fælles for alle holdinstruktører på tværs af holdtyper. Læs mere om Group Fundamentals her

2) Ved uddannelsesstart skal du være fyldt 18 år.

3) Undervisningen foregår på dansk og det er derfor en forudsætning for deltagelse, at du taler og forstår dansk.


Forudgående kendskab til holdtypen er en forudsætning for at kunne bestå eksamen. Vi anbefaler praktisk erfaring svarende til 2 ugentlige holdtræninger i 6 måneder.  

Fravær

Ved et maksimalt samlet fravær på mere end 1 dag (7 timer) mistes retten til at gå til eksamen uanset årsag. Har du mistet retten til at gå til eksamen grundet et for højt fravær, er det kun muligt at blive berettiget til en ny eksamen, ved på ny at tilmelde sig, betale og gennemføre uddannelsen. 

Eksamen

Eksamen på uddannelsen er to-delt og består af følgende:
 • Teoretisk eksamen
 • Praktisk eksamen

Den teoretiske eksamen består af multiple choice spørgsmål indenfor uddannelsens samlede pensum, samt pensum fra Group Fundamentals uddannelsen. Eksamen afvikles online og kræver derfor adgang til internettet via telefon, tablet, PC eller lignende. 

Til den praktiske eksamen fremviser eksaminanden elementer af en holdtime. Deltagerne på denne eksamensholdtime udgøres af uddannelsens øvrige deltagere, Fitness World's medlemmer m.m. 

Til hver af de to eksamener gives tre forsøg. Bestås eksamen ikke på et af disse tre forsøg, forudsætter yderligere eksamensforsøg at man tilmelder, betaler og gennemfører uddannelsen på ny. 

Teoretisk reeksamen er gratis, mens praktisk reeksamen koster kr. 500,- pr. reeksamen. Dato og tidspunkt for reeksamen fastsættes af Fitness World Group Fitness Academy og med minimum 2 ugers varsel. Til en praktisk reeksamen er det eksaminandens ansvar at finde minimum 5 deltagere, der kan fungere som figuranter til reeksamen. Såfremt en tilbudt reeksamen afvises af eksaminanden tæller dette som et eksamensforsøg. 

Udeblivelse fra en eksamen eller manglende aflevering af en eksamen, betragtes som en dumpet eksamen.

OBS: Fitness World Group Fitness Academy opbevarer ikke en kopi af uddannelsesdiplomer. Vi har derfor ikke mulighed for at udstede et nyt diplom, såfremt originalen bortkommer. Vi anbefaler derfor at du selv opbevarer en kopi af dit uddannelsesdiplom et sikkert sted.

Betaling

Efter tilmelding modtager du en betalingsanvisning. Betalingen skal være modtaget senest 7 dage efter tilmelding, ellers risikerer du at miste din plads på uddannelsen. 

Fortrydelsesret

Ved tilmelding til en uddannelse har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag du betalte for uddannelsen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den førstkommende hverdag. 

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette skriftlig henvendelse til academy@dk.fitnessworld.com. Ved tvivl har du bevisbyrden for, at du har benyttet fortrydelsesretten. 

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret efter uddannelsesstart, har Fitness World ret til at kræve forholdsmæssig betaling for undervisning og udleveret materiale. Dette gør sig gældende, uanset om du møder op til undervisningen eller ej.

Der gøres opmærksom på, at der uanset årsag ikke ydes refundering af betalte beløb ved afmelding senere end 14 dage efter datoen, du betalte for uddannelsen.


Pris & Tilmelding

Vi gør opmærksom på, at en tilmelding kun er gældende til det specifikt tilmeldte hold og at en overflytning fra et hold til et andet, derfor ikke er muligt. 

Medlem af Fitness World kr. 2.996,25 *

* Som medlem i Fitness World får du 25% rabat på uddannelsen.

Ikke medlem af Fitness World kr. 3.995,00 

Ovenstående priser er inkl. uddannelsesmateriale.

 Praktisk

Der ydes ikke forplejning på uddannelsen. Udover træningstøj og passende sko anbefaler vi, at du medbringer håndklæde og skiftetøj til alle undervisningsdage. 

Vær opmærksom på at der kun er badefaciliteter tilknyttet Fitness World, hvorfor det ikke er muligt at bade efter endt undervisning afholdt i Urban Gym.

Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse via mail til academy@dk.fitnessworld.com