Gå til hovedindhold

Egegårdsvej 61
2610 Rødovre

CVR. 25652991
Tlf.: 8888 7600

Personlig træner

Om uddannelsen

Personlig træner

Hos Fitness World PT Academy får du en internationalt godkendt personlig træner uddannelse, indeholdende den nødvendige teori og de praktiske kundskaber som gør dig i stand til at fungere som personlig træner. Uddannelsen kommer bredt omkring og afdækker bl.a. emner som træningslære, anatomi, fysiologi, ernæring, motivationsstrategier, vaneændringer og meget mere.

priser & tilmelding

Som medlem i Fitness World får du op til 35% rabat ved køb af personlig træner uddannelsen.

Engangsbetaling

Uddannelse
Ikke medlem hos Fitness World
Medlem hos Fitness World
Besparelse som medlem
UddannelsePersonlig træner
Ikke medlem hos Fitness WorldKr. 21.350,00
Medlem hos Fitness WorldKr. 13.877,50
Besparelse som medlemKr. 7.472,50
Som aktivt medlem hos Fitness World får man 35% rabat

Ratebetaling

Uddannelse
Ikke medlem hos Fitness World
Medlem hos Fitness World
Besparelse som medlem
UddannelsePersonlig træner
Ikke medlem hos Fitness WorldIkke muligt
Medlem hos Fitness WorldKr. 14.945,00
Besparelse som medlemKr. 6.405,00
Som aktivt medlem hos Fitness World får man 30% rabat
Ratebetalingsløsninger forudsætter aktivt medlemskab i Fitness World

Tilmelding

Se datoer og tider

Er du forhindret i at deltage på ovenstående hold, kan du skrive dig op til at høre om kommende hold - TRYK HER


Betaling

Det er muligt at betale for din uddannelse ved engangsbetaling via Fitness World eller ratebetaling via Ekspres Bank. Afhængig af den valgte betalingsløsning fremgår relevante betingelser herunder.

Engangsbetaling:

Ved engangsbetaling betales det fulde beløb for uddannelsen ved tilmelding. Ved tilmelding til en uddannelse har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag du tilmeldte dig uddannelsen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den først kommende hverdag. 

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette skriftlig henvendelse til pta@dk.fitnessworld.com. Ved tvivl har du bevisbyrden for, at du har benyttet fortrydelsesretten.

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret efter uddannelsesstart, har Fitness World ret til at kræve forholdsmæssig betaling for undervisning og udleveret materiale. Dette gør sig gældende, uanset om du møder op til undervisningen eller ej.

Der gøres opmærksom på, at der uanset årsag ikke ydes refundering af betalte beløb ved afmelding senere end 14 dage efter tilmelding.

Ratebetaling:

Betaling via Ekspres Bank er underlagt Ekspres Banks særskilte vilkår, som oplyses direkte af Ekspres Bank i forbindelse med oprettelse af finansieringen.

Tilmelding

Tilmelding til et uddannelseshold er bindende og kun gældende for det specifikke hold. Overflytning fra ét hold til ét andet er ikke muligt.

generelt om uddannelsen

Hos Fitness World PT Academy får du en internationalt godkendt personlig træner uddannelse, indeholdende den nødvendige teori og de praktiske kundskaber som gør dig i stand til at fungere som personlig træner. Uddannelsen kommer bredt omkring og afdækker bl.a. emner som træningslære, anatomi, fysiologi, ernæring, motivationsstrategier, vaneændringer og meget mere.

Undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring teoretiske oplæg samt praktiske øvelser. Al undervisning foregår som klasseundervisning, da vi tror på at muligheden for løbende at stille spørgsmål til de i undervisningen gennemgåede emner, er med til at skabe det bedste læringsmiljø. Da personlig træning i høj grad er et håndværk, prioriterer vi desuden altid at afprøve de teoretiske oplæg efterfølgende via praktiske øvelser.
Som deltager på uddannelsen skal du forvente minimum 5-6 timers lektielæsning mellem uddannelsesweekenderne. Den nødvendige mængde forberedelsestid varierer, alt efter forudsætninger og erfaring.

Varighed
Uddannelsen har en samlet varighed på 23 dage (inkl. eksamen og midtvejsevaluering).

Undervisere
Hos Fitness World PT Academy prioriterer vi, at vores undervisere har praktisk erfaring indenfor deres undervisningsområder. Alle vores undervisere har hver især skabt succes indenfor fitnessbranchen og har det som deres hovedbeskæftigelse. Alle vores undervisere har derfor indgående kendskab til, hvilke områder der bør fokuseres på for at blive en dygtig PT.
Alle vores undervisere har relevant træningsfaglig uddannelse, samt videreuddannelse indenfor fx forskellige træningsredskaber, coaching og alternative træningsmetoder.

Lokalitet  • Århus: Urban Gym, Jens Baggesensvej 84, 8200 Århus N Find vej

  • København: Urban Gym, Nordre Fasanvej 218, 2200 Kbh. N Find vej


Optagelseskrav
Ved uddannelsesstart skal du være fyldt 18 år. Alle nødvendige uddannelser er inkluderet i personlig træner uddannelsesforløbet herunder anatomi/fysiologi, fitnessinstruktør (EQF3) og personlig træner uddannelsen (EQF4). Generel træningserfaring er ikke en nødvendighed, men dog en fordel.
Da personlig træner uddannelsen tilbydes som et samlet forløb (indeholdende alle nødvendige uddannelser), er det ikke muligt at få merit, selvom du allerede har en EuropeActive godkendt fitnessinstruktøruddannelse (EQF3) eller anden relevant sundhedsfaglig uddannelse. Der gives ligeledes ikke merit for holduddannelser.

Eksamen
Som deltager på uddannelsen har du tre forsøg pr. eksamen. Alle eksamener skal bestås for at kunne få et uddannelsesbevis..
For at kunne gå til eksamen kræves følgende:  • Deltagelse på minimum 75% af undervisningen.

  • Alle hjemmeopgaver er afleveret og godkendt.

  • Deltagelse på midtvejsevalueringens fulde 2 dage.Eksamensform:  • Den teoretiske eksamen er onlinebaseret og består af multiple choice spørgsmål vedrørende de på uddannelsen gennemgåede emner. For at bestå prøven skal man som minimum have 70% rigtige besvarelser.

  • Til den skriftlige eksamen skal deltageren udarbejde et personligt træningsforløb, med udgangspunkt i klienten som benyttes til den praktiske eksamen.

  • Den praktiske prøve tager udgangspunkt i et af eksaminanden udarbejdet personligt træningsforløb. Til den praktiske prøve er eksaminanden selv ansvarlig for at finde en klient, der kan fungere som figurant til eksamen.Alle eksamener vurderes ud fra 7-trins-skalaen.

Jobmuligheder
Som personlig træner består dine arbejdsopgaver typisk i at tilrettelægge inpiduelle forløb og afvikle træningssessioner, samt rådgive og vejlede mennesker omkring træning, med henblik på at opnå deres mål. Som personlig træner er det muligt at få job i træningscentre, arbejde som selvstændig og meget mere. Fitness World ansætter en stor del af deltagerne fra uddannelserne, men garanterer ikke ansættelse efterfølgende. 
Hvis du ønsker ansættelse hos Fitness World efterfølgende, skal du sende en ansøgning via Fitness Worlds hjemmeside og deltage på en audition-weekend og bestå denne. På audition-weekenden vil emner, som ikke præsenteres på uddannelsen blive gennemgået, herunder forholdene for personlige trænere hos Fitness World m.m.

certificering & akkreditering

EuropeActive

EuropeActive er den ledende non-profit organisation, som repræsenterer hele den europæiske sundheds- og fitnessindustri i Bruxelles. EuropeActive søger i samarbejde med den europæiske union og andre internationale organisationer at opnå målet om at få: "MORE PEOPLE | MORE ACTIVE | MORE OFTEN". Igennem deres arbejde søger EuropeActive at sætte en fælles standard for sundhed og fitnesssektoren, samt at fremme "best practice" i undervisning og uddannelse med det endelige mål at øge servicekvaliteten, kundens træningsoplevelse og resultater.

Læs mere om EuropeActive på: http://www.europeactive.eu/

EREPS

The European Register of Exercise Professionals (EREPS) er en uafhængig registrering af alle instruktører, trænere og lærere, der arbejder på tværs af Europa indenfor trænings- og fitnessindustrien. EREPS er et paneuropæisk system baseret på uafhængige nationale registre, der samles i en central europæisk database. Registrering betyder, at du som træningsprofessionel har opfyldt minimumsstandarder for god praksis, herunder også et kodeks for etisk praksis.


Læs mere om EREPS på: http://www.ereps.eu/

Samtykke

Når du tilmelder dig vores personlig træner uddannelse, accepterer du samtidigt, at Fitness World må videregive dine oplysninger (navn, fødselsdag, e-mail, telefon og adresse) til EuropeActive med henblik på registrering i EREPS - det europæiske register over træningsprofessionelle. Når du tager din personlig træner uddannelsen hos Fitness World, er der inkluderet 1års medlemskab af EREPS. Ønsker du herefter at fortsætte dit medlemskab, skal du selv tage kontakt til EREPS med henblik på forlængelse.

 

betaling
Betaling kan foregå enten kontant med betalingskort eller ved ratebetaling over 6, 12 eller 24 måneder.
tilmelding
Tilmeld dig ved at udfylde tilmeldingsformularen. OBS! ved tilmelding skal du som minimum være fyldt 18 år.
kontakt os
Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse via mail til pta@dk.fitnessworld.com