Gå til hovedindhold

Torveporten 2
2500 Valby

CVR. 25652991
Tlf.: 8888 7600

Husets regler

Som medlem skal du overholde de til enhver tid gældende Husets Regler. Det sikrer en positiv og tryg træningsoplevelse for alle. 

OPFØRSEL

Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i Fitness World. Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for og tager hensyn til hinanden.

Vi accepterer ikke adfærd i vores centre, der kan opfattes som krænkende eller respektløs. Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog og andre udtryksformer.

Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist, dit medlemskab ophævet, og du kan blive udelukket fra Fitness World.

HYGIEJNE (PAS PÅ HINANDEN!)

Hvis du føler dig syg eller sløj, skal du blive hjemme. Vis hensyn. 

Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj.

Maskiner (håndtag, sæder, bænke, mv.) skal rengøres efter brug med sprit og aftørres med papir.

Vi anbefaler, at du vasker dine hænder grundigt både før og efter din træning samt medbringer et lille rent håndklæde, som kan bruges som underlag ifm. din træning.

ADGANG TIL CENTRET

Du skal altid benytte medlemskort (fysisk eller digitalt) for at få adgang til centret.

Medlemskabet og Medlemskortet er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet. Misbrug er en overtrædelse af disse regler. Kun medlemmer har adgang til træningsarealer og omklædningsrum, og det er ikke tilladt at lukke andre ind i centret.

Adgang til centeret for ikke-medlemmer kan kun ske med tilladelse fra centerets personale f.eks. i forbindelse med åbent hus og andre events.

AUTOMATISK DØRSYSTEM / TRÆNING UDENFOR BEMANDINGSTID

Fitness World har i nogle centre installeret et automatisk dørsystem, som giver mulighed for at åbne indgangsdøre uden for bemandingstid ved hjælp af medlemskortet.

Det er kun tilladt at gå ind i centeret, efter kortlæseren har godkendt medlemskort.

Det er ikke tilladt at lukke andre ind i centeret. Lukker man trods dette personer ind i centeret, hæfter man personligt for dem og overtræder disse regler.

Overnatning er ikke tilladt i vores centre.

SKABE I OMKLÆDNING SAMT MEDBRAGTE OG EFTERLADTE GENSTANDE

Det anbefales at låse værdigenstande inde i skabene i omklædningsrummet for at mindske risikoen for tyveri. Fitness World påtager sig ikke noget ansvar for de ting som opbevares i skabene.

Vi opfordrer til, at du ikke opbevarer særligt værdifulde genstande (fx ure, smykker) i skabene.
Benyt en lås til omklædningsskabe, som du selv anser for at være sikker.

Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter endt træning. Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, vil blive klippet op og erstattes ikke. 
Tasker, jakker og lignende hører til i skabene og må ikke medbringes rundt i centeret.

BEHANDLING AF UDSTYR OG MASKINER

Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes efter forskrifterne og til de øvelser, det er beregnet til.
Håndvægte og stænger skal have gulvkontakt, før du slipper.

Læg udstyret på plads efter brug, så bliver træningen bedre både for dig selv og andre.

Du må gerne benytte flydende kalk, men ikke kalk i pulverform.

Det er ikke tilladt at tage udstyr med uden for centeret.

BEKLÆDNING

Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj.

Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Hvis du ønsker at træne i tank-top, sports-BH eller lignende, skal beklædningen dække brystkassen.

Det er ikke tilladt at opholde sig i centeret med rygmærke eller (anden) banderelateret beklædning.

BØRN

Børn som ikke har eget medlemskab, er i forbindelse med medlemmets træning velkomne til at opholde sig i cafeområdet i centerets bemandingstid.

Børn som ikke har eget medlemskab, må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne. Det er forældrenes ansvar, at dette overholdes.
Børn i babylift eller lignende må medtages i området til konditionstræning (ved løbebånd, cross-trainers, motionscykler mv.).

Det er ikke tilladt at medbringe barnevogn i centrene, medmindre personalet konkret har givet tilladelse til dette. Personalet er ikke forpligtet til at give tilladelse.

KÆLEDYR

Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr i Fitness World. Eneste undtagelse er førerhunde og servicehunde, der skal bære synlig og godkendt servicevest.

MUSIK / MOBIL / KAMERA

Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Din musik skal ikke spilles så højt, at den generer andre. Du må ikke spille musik via højtalere på din telefon el.lign.

Mobilsamtaler i centret skal begrænses. Udvis hensyn og sæt din mobil på ”lydløs” under træningen. 

Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centrene samt lave opslag på online-media, hvor medlemmer kan identificeres uden deres samtykke.

Erhvervsmæssig og redaktionel film-/fotooptagelse er kun tilladt, hvis Fitness World’s hovedkontor på forhånd har givet skriftlig tilladelse hertil.

PRIVAT VIRKSOMHED

Der må ikke udøves privat virksomhed i Fitness World’s centre, såsom træningsvejledning, personlig træning eller anden selvstændig virksomhed uden forudgående skriftlige tilladelse fra Fitness World’s hovedkontor.

DOPING

Brug af doping accepteres ikke. Hvis du af Anti-Doping Danmark bliver testet positiv eller nægter at blive testet, vil du blive bortvist fra Fitness World.

Salg af doping i centret medfører politianmeldelse samt udelukkelse.

RUSMIDLER

Rygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt i vores centre.

Du må ikke opholde dig i centret, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet som påvirker din evne til at træne sikkert.

ÅBNINGSTIDER

Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at centret skal være forladt ved lukketid.

Bemærk: Seneste adgang til centeret er en halv time inden lukketid.

MIDLERTIDIG BEGRÆNSNING AF ADGANG

Vi vil i visse tilfælde være nødt til at gennemføre tekniske, vedligeholdende, hygiejnemæssige eller driftsmæssige handlinger, der midlertidigt begrænser din adgang til fx bad, omklædning eller udstyr. 

RETURNERING OG OMBYTNING AF VISSE VARER

Inden for 14 dage fra købsdato kan nonfood varer (varer der ikke er til indtagelse) købt i centeret returneres i ubrudt original emballage og i ubrugt stand mod fremvisning af kvittering. Vi bytter varen eller giver dig pengene tilbage.

Vores returnerings-/ byttegaranti gælder udelukkende non-food varer og omfatter derfor ikke fødevarer og kosttilskud. Ved salg af udvalgte varer kan vi have lavet en aftale om håndtering af retur/ombytning med en tredje part.

NØDUDGANGE

Nødudgangene i centre må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde. Misbrug af nødudgange medfører pålæggelse af et gebyr.


Overtrædelse af Husets Regler eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger, kan medføre advarsel, pålæggelse af gebyr, bortvisning, udelukkelse, ophævelse af dit medlemskab eller anmeldelse til Politiet.


Denne version af Husets Regler er gældende pr. 10. juni 2020