Gå til hovedindhold

Egegårdsvej 61
2610 Rødovre

CVR. 25652991
Tlf.: 8888 7600

Vores centre er åbne

Vores centre er åbne

Vi genåbnede vores centre torsdag den 6. maj kl. 05.00, hvor vi bød alle vores medlemmer velkommen tilbage. 

I hvilket tidsrum kan jeg træne?

Vi har ansat ekstra personale, som kontrollerer Corona-pas i hele åbningstiden, i alle centre. Det betyder, at du kan træne i hele åbningstiden i alle vores centre.

 • Du kan træne i dit center indenfor normal åbningstid – se åbningstiderne for dit center her! 
 • Du kan begynde at booke hold, som du finder her eller i vores App
 • Du kan læse mere omkring Corona-pas her!
 • Du kan finde svar på mange spørgsmål i forbindelse med genåbningen her! 

Vi følger løbende udviklingen omkring COVID-19 og Sundhedsstyrelsens anvisninger og anbefalinger.
 

Lokale nedlukninger

Vi følger myndighedernes retningslinjer og i den forbindelse kan vi være underlagt, at skulle lukke et eller flere centre i et berørt sogn/kommune.

En sogne/kommune-lukning omfatter blandt andet, at lokaler, hvor der udøves indendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, skal lukkes.

Sognelukning:
Der er ingen FW centre som er berørt af sognelukning.
Myndighedernes kriterier for nedlukning af sogne/kommuner

Herunder finder du mere information om regeringens kriterier for nedlukning af sogne/kommuner i Danmark, i forbindelse med den verserende Corona pandemi.

Kriterier for nedlukning af sogn

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn når:
 

 • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
 • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
 • Og positivprocenten er på 2 procent eller mere
   

Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning af:
 

 • Alle grundskoler
 • Alle SFO’er og klubtilbud
 • Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
 • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
 • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter
   

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.
 
Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler undtages nedlukning, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning af sognet. Dertil etableres der nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil blive undtaget.
 
Anvendelse af lokaler til brug for genoptræning og bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug vil blive undtaget for nedlukning. Og der vil ligeledes gælde en generel undtagelse for professionelle idrætsudøvere.
 
Nedlukning af sogne skal ophæves af kommunalbestyrelsen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 2 procent i en uge i træk.

Kriterier for nedlukning af kommune
Når incidensen i en kommune overstiger 200 (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i hele kommunen – at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud, som de er forpligtet til ved lukning af et sogn. Disse er listet ovenfor. Ligeledes vil samme undtagelser gælde for nedlukning af hele kommuner, som gælder ved nedlukning af sogn.

Velkommen tilbage

Vi har ansat ekstra personale, hvilket betyder, at du kan træne i hele åbningstiden i alle centre og at du kan træne i trygge rammer. Men vi har brug for din hjælp, så vi sammen kan skabe et sikkert og godt træningsmiljø.

Retningslinjer & gode træningsvaner

Her kan du læse mere om vores tiltag og myndighedernes retningslinjer for området. Siden bliver løbende opdateret.

Læs mere om, hvordan vi sammen kan skabe gode træningsvaner under trygge rammer. Husk at spritte af, holde afstand og vise hensyn.

Find de seneste opdateringer og se hvilke forholdsregler der er taget, så du sikkert og trygt kan træne hos os.

FW Online holdtræning

Lav stuen om til din helt egen holdsal

Træn med Fitness Worlds instruktører hjemme i din stue, når det passer dig! Så kan vi træne sammen hver for sig og stadig holde fast i de sunde vaner.