Przejdź do treści

Fitness World Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 269, 53-234 Wrocław

NIP PL 691-24-83-942

Polityka prywatności

  1. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie jest podanie danych osobowych („Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) , niezbędnych do zawarcia Umowy. 
  2. Klub, celem zawarcia i wykonania umowy, wymaga podania przez takich danych jak m.in. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, zdjęcie oraz informacje o zdrowiu. Informacje o zdrowiu są niezbędne z uwagi na charakter świadczonych usług – celem zapewnienia Klubowiczowi bezpieczeństwa i prawidłowego nadzoru podczas zajęć z trenerem. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw Klubowiczów z tym związanych,  znajdują się w klauzuli informacyjnej, stanowiącej integralny załącznik do niniejszego regulaminu. 
  3. Klub rejestruje wejścia Klubowicza za pomocą czytników kart magnetycznych. Dodatkowo, w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe. 
  4. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klubowicza w ramach rejestracji oraz  danych w skazanych w pkt. 2 powyżej jest Fitness World sp. z o.o.
  5. Fitness World sp. z o.o. przetwarza Dane osobowe Klubowicza w celu wykonania zawartej umowy, w tym umożliwienia korzystania z Klubu, a także na potrzeby marketingu, zapewnienia bezpieczeństwa Klubowiczom oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa .
  6. Każdy Klubowicz ma m.in. prawo dostępu do Danych Osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy i poprawnego świadczenia usług, może spowodować odmowę zawarcia umowy. Ponadto każdy Klubowicz ma prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
  7. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią zgody przez Klubowicza. Komunikacja pomiędzy Klubem a Klubowiczami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem że jest to komunikacja związana z członkostwem w Klubie.