OCHRONA DANYCH

Od 25 maja działamy zgodnie z RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Mając na względzie wprowadzane zmiany, jako administrator danych osobowych naszych klientów i współpracowników, zamieszczamy poniżej nową treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nią, a w razie pytań lub wątpliwości - o kontakt. 

klauzula informacyjna dla kandydatów
klauzula informacyjna dla klientów
klauzula informacyjna dla kontrahentów